Služby digitalizace dokumetů – orientační ceník

(všechny ceny jsou uváděny bez 21% DPH)

Uvádíme zde několik orientační příkladů kalkulace cen jednotlivých prací. Tyto ceny bývají upraveny podle množství zpracovávaných stran, složitosti jejich uložení a sesponkování či požadavků na popis pořízených souborů a jejich uložení.

 

  1. Skenování dokumentů

A1. Skenování  dokumentů: rozlišení 200/300 dpi, možné formáty A7-A3+
- černobíle, TIF, PDF: cca 0,80 - 2,50 Kč/A4
- barevně 24 bit, JPG, PDF: cca 1,80 - 3,50 Kč/A4

A2. Příprava dokumentů ke skenování (odstranění sponek apod.) - 350,- Kč/hod

Uvedené ceny jsou pro skenování volných listů. Další možností je skenovat vázané předlohy či smlouvy „ze skla“ či bezkontaktním skenerem.

A3. Index dokumentu – údaj obsahující popis dokumentu podle typu
- cca 0,50 – 1,50 Kč/jeden index

Vizitky:  skenování + rozpoznávání údajů na vizitkách a export do databáze - cca 1,80 Kč/ks

 

  1. Rozpoznávání textů

B1. Celostránkové OCR – závisí na typu a složitosti textu
- cca 0,60 – 3,50 Kč/str.

B2. Rozpoznávání strukturovaných formulářů (ICR, IMR a OMR) - podle počtu polí, složitosti formuláře a exportu dat
- cca 4,00 - 10,00 Kč/str.
- návrh šablony formuláře cca 3000,- Kč/šabl.

B3. Korektury textu - podle typu textu, počtu stran a úrovně korektury 3,00 – 19,00 Kč/normostranu

 

        C. Skenování výkresů a map – velké formáty  - SNÍŽENÍ CEN SKENOVÁNÍ

C1. Skenování černobílé od A4 do A0 a do délky 15 m, rozlišení 300 dpi (max 800 dpi)
Cena se určuje dle formátu výkresu, množství a kvality. Možné i atypické formáty A0+, tloušťka předlohy max.
Ceny: cca 64 Kč/A0, cca 36 Kč/A1, cca 19 Kč/A2, cca 9 Kč/A3, cca 5 Kč/A4 - a k tomu množstevní slevy od 19 ks výkresů

C2. Skenování barevné 
Cena se určuje podle počtu naskenovaných A4, tj. podle počtů formátů A4 na výkres
14,- Kč/A4 při 300 dpi, 15,- Kč/A4 při 400 dpi, dohodou - při > 600 dpi

 

  1. Skenování diapozitivů, filmů a fotografií

Skenujeme v těchto cenách (při počtu do 100 ks):
- fotografie (do 10 x 15 cm) – 3,10 Kč/snímek
- negativní/positivní filmy (35 mm)  – 3,20 Kč/snímek *)
- diapozitivy (v rámečcích, do 5 x 5 cm) – 3,10 Kč/snímek

*) Filmy jsou nastříhány po 6 snímcích a vyrovnány.

  1. Navazující služby 
- uložení naskenovaných dat 
- práce s dokumenty: editování, čistění, ořezy, rotace apod.  - 430,- Kč/hod
- konverze formátů (TIF, PDF, JPG, DJVu …1 bit – 24 bitů) - 460,- Kč/hod 
-
školení pro práci s programy Abbyy: FineReader, PDF Transformer+ a Recognition server - cena podle počtu školených 

Použitý hardware:
Používáme barevné skenery 40" OCE a Contex pro sken výkresů A0+. Pro mapy, výkresy i grafiku - do síly předlohy 15 mm. Možné je čištění výkresů či jiné úpravy. Pro zajištění naskenování naprosto všech stránek kancelářských dokumentů mají používané skenery Fujitsu ultrazvuková čidla, kvalitu naskenovaných obrazů zajišťuje automatické nastavení skeneru podporované „Virtual Rescan“ a řadiče Kofax.
Pro bezkontaktní skeneování používáme Sceye - 400 dpi/A4.

Orientační denní kapacity zpracování:
Skenování dokumentů: cca 20.000 stran formátu A4  kancelářských dokumentů
Skenování výkresů: cca 2 x 500 výkresů formátu A0  
Rozpoznávání textu dokumentů a vizitek: cca 2.000 stran    
Korektury textu: podle složitosti textů

 

skartovaniCertifikovanou skartaci vašich dokumentů i se šanony či nosiči dat zajistíme ve spolupráci s firmou Reisswolf s.r.o., podle bezpečnostních standardů uznávaných v celé Evropě.
Uložení vašich dokumentů nabízíme ve spolupráci s naším partnerem firmou Aries data a.s. – komplexní skartační a spisové služby, ISO 9001:2002 a NBÚ 412/2005.                                             

 

Služby | Software | Hardware

Imaging Systems spol. s.r.o. © 1996 - 2015
Web created by web developers Martin Gabriel and Katerina Konarovska