Přehled o nabízených službách v oblasti digitalizace papírových dokumentů

Jakkoli mezi hlavní nabídku firmy Imaging Systems s.r.o. patří služby - především skenování běžných kancelářských a firemních dokumentů (faktur, smluv, účetnictví, vizitek a všeho ze šanonů), výkresů a projektové dokumentace či map a tvorba elektronických archivů, v naší nabídce naleznete také potřebné programové vybavení pro skenování a rozpoznávání dokumentů. Z oblasti hardware pak nabízíme několik ověřených a specializovaných zařízení pro skenování nejrůznějšách druhů dokumentů a výkresů.

Cenová nabídka skenování nebo OCR - rozpoznávání textů dokumentů a formulářů (OCR + ICR + OMR) a pro jejich převod do databází či textových editorů,  je uváděna vždy pouze orientačně, neboť závisí na počtu zpracovávaných stran, jejich stavu a uložení, sešití a na dalších potřebných pracech nutných k přípravě dokumentů ke skenování a jeho následnému zařazení do elektronického archivu

Imaging Systems spol. s.r.o. © 1996 - 2018
Web created by Martin Gabriel and Katerina Konarovska